Thai | English
เกี่ยวกับบริษัท
 • บริษัท สถาปนินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ยาวนานนับสิบๆปี ด้านงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูประกอบ ด้วย สถาปนิก วิศวกร และช่างก่อสร้างที่ชำนาญงานร่วมกันก่อตั้ง โดยมีปรัชญาการทำงาน ที่มุ่งเน้นการสร้างบ้านคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของ ลูกค้า
 • จากปรัชญาการทำงานดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ไม่ เน้นการรับงานสร้างบ้านในปริมาณมากเกินกำลังคน มุ่งเน้นคุณภาพ ใส่ใจใกล้ชิดงาน พิถีพิถัน
 • ทุกขั้นตอน ลงลึกทุกรายละเอียด ตั้งแต่ การออกแบบสถาปัตยกรรม ทั้งภายในและภายนอกเน้น ความแข็งแรงของโครงสร้าง ความสวยงามอย่างมีสไตล์ และประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าทุกตาราง เมตร ทำให้ผลงานสร้างบ้านของบริษัท ได้รับความพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่ จึงเป็นลูกค้าที่แนะนำกันต่อๆมาในลักษณะปากต่อปาก
 • บริษัท สถาปนินทร์ จำกัด เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 • ผู้บริหารและทีมงานสถาปนิกวิศวกร เอาใจใส่ใกล้ชิดงานทุกขั้นตอน ยึดมั่นความ ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ บริษัทมีระบบควบคุมคุณภาพ และพัฒนางานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง มีรายการ
 • ตรวจสอบคุณภาพงานทุกหมวดนับร้อยรายการ (Quality control check-lists) และมีขั้นตอนการตรวจสอบงานอีกครั้ง (Double check) โดยสถาปนิก/วิศวกร โครงการ
 • ทีมงานบริหาร เป็นทีมงานสถาปนิกที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงก่อสร้างบ้านและธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอดเป็นเวลานานกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ยาวนานใน เรื่องการออกแบบและก่อสร้างบ้านในทุกระดับราคา จำนวนนับพันหลัง จึงรู้ซึ้ง ทุกรายละเอียดของบ้านเป็นอย่างดี
 • บริษัทมีการพัฒนางานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพ บุคลากรและทีมช่างควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารงานก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด
 • บริษัทมีนโยบาย ไม่รับงานสร้างบ้านในปริมาณที่มากเกินกำลังคน โดยมีทีมงานควบ คุมคุณภาพดูแลงานอย่างทั่วถึงทุกขั้นตอน
 • บริษัทจัดให้มี Site Meeting กับลูกค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทำให้งานก่อสร้างดำเนิน ไปอย่างมีคุณภาพทุกขั้นตอน และแล้วเสร็จตามแผนงาน
 • บริษัทมีบริการออกแบบตกแต่งภายใน และจัดสวนครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพที่ เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในทุกเรื่อง เพื่อให้บ้านของท่าน แล้วเสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน
นาย พรชัย เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการผู้จัดการ
สถ.บ. จุฬาฯ
MBA จุฬาฯ

นางพิสมัย เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการบริหาร
บช.บ. จุฬาฯ

นางสาว วิภาดา อัตศรัณย์ กรรมการบริหาร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์