นพ.กรพรหม และ พญ.ภวรัตน์ แสงอร่าม

ผม และภรรยาไว้วางใจให้ บริษัท สถาปนินทร์ สร้างบ้านให้ ก่อนที่จะตัดสินในเลือกบริษัทนี้ ได้ติดตามชมผลงานสร้างบ้านของบริษัทหลายแห่งจนเกิดความมั่นใจ บ้านหลังนี้ทีมงานของบริษัทออกแบบพิเศษให้ตรงตามความต้องการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมลงตัวกับสภาพที่ดิน พอใจกับแบบบ้านมาก คุณภาพของบ้านที่สร้างเสร็จก็คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับราคาค่าก่อสร้าง สิ่งที่ขอชมอีกอย่างคือ ผู้บริหารมีความตั้งใจเอาใรใส่เรื่องคุณภาพงานมาก มีความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ และทำงานด้วยจรรยาบรรณ


 • นพ.กรพรหม และ พญ.ภวรัตน์ แสงอร่าม

 • คุณสมควร แซ่เตียว และครอบครัว นักธุรกิจ

 • คุณกำปั่น คุณจุไรวรรณ พาณิชาภรณ์

 • พญ.ภาพร และ นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง

 • คุณพีรพล วิไลวงศ์เสถียร และ คุณสุวรรณี ประสารชัยมนตรี

 • คุณยุพา และคุณธีรพงษ์ จิตติรัตน์วัฒนา

 • คุณกันยา และคุณคาร์สแทน ฟิสเชอร์

 • คุณสุพัตรา คุณมาโนช วงษ์ไทยวรรณ

 • คุณธีรยุทธ เล็กวิจิตรธาดา และครอบครัว

 • คุณธนธร พันพานิชย์กุล

 • คุณสธนพร เทียนสุวรรณ

 • คุณนิตยา และคุณปรีชา อนันตพงศ์

 • คุณสิรินาท คุณวเชษฐ์ และครอบครัว

 • คุณนรินทร์ และครอบครัว

 • คุณปัทมา วัชรานนท์ และคุณไพรัช

 • คุณอำนาจ กัลป์ยาณคุณาวุฒิ

 • คุณคมสัน เพิ่มพานิช และครอบครัว

 • คุณเช็ง ยู ไช่

 • คุณวุฒิกร เสือสะอาด