คุณสมควร แซ่เตียว และครอบครัว นักธุรกิจ

ผมและครอบครัวได้ตัดสินใจสร้างบ้านกับ บริษัท สถาปนินทร์ จำกัด พอใจมากกับบ้านที่ได้มา บ้านสร้างเสร็จแล้วสวยกว่าที่คิดเยอะมากงานก็ละเอียด อยู่สบาย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ในตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟและแอร์เลย ประหยัดค่าไฟฟ้าไปได้มาก ห้องทุกห้องลมผ่านทั่วถึง ผมตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกสร้างบ้านกับบริษัทสถาปนินทร์ คุณพรชัย พิถีพิถันในการสร้างบ้าน ดูแลงานดี เอาใจใส่งานอย่างใกล้ชิดทำให้คุณภาพออกมาดี ผมประทับใจการให้บริการของคุณพรชัยและบริษัทมาก “ตอนนี้เพื่อนผมกำลังจะสร้างบ้าน ผมแนะนำให้มาสร้างกับบริษัทสถาปนินทร์” ผมไว้ใจบริษัทสถาปนินทร์ ในความเอาใจใส่ต่องานของคุณพรชัยฯ ผมพอใจผมก็มั่นใจที่จะบอกต่อแนะนำเพื่อนผมมาสร้างกับบริษัทสถาปนินทร์ด้วย ผมอยากจะบอกกับคนที่กำลังจะหาบริษัทที่มาสร้างบ้านว่า คุณไม่จำเป็นต้องเลือกบริษัทที่ใหญ่มาก การดูแลงานไม่ทั่วถึง แต่สิ่งที่คุณควรจะดูควรดูจากผลงานทางบริษัทดีกว่า เพื่อนผมคนหนึ่ง ได้สร้างบ้านกับบริษัทที่ใหญ่ที่โฆษณามาก และพาผมก็ไปดูงานของเขา ผมเห็นว่าการดูแลของบริษัทนี้ไม่ทั่วถึง งานฉาบไม่ดี ไม่ละเอียด เจ้าของบริษัทไม่เคยเข้าดูงาน โฟร์เมนมาสั่งงานแล้วก็ออกไปปล่อยให้ช่างทำกันเองเมื่อเกิดปัญหา ช่างก็แก้ไขปัญหาไม่ถูกวิธีและปกปิดปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้บ้านขาดคุณภาพ ผมประทับใจในบริษัท สถาปนินทร์ ก็คือ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน บริษัทจะจัดให้มีการประชุมพูดคุย ระหว่างเจ้าของบ้าน เจ้าของบริษัท และช่างผู้รับเหมาและโฟร์แมน ทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหานั่น งานจึงออกมาละเอียดและมีคุณภาพได้มาตราฐานเพราะมีการพูดคุยกันตลอดเวลา ผมคิดว่าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี และอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกบริษัทสถาปนินทร์มาสร้างบ้านให้ เพราะเพื่อนผมเขาได้ให้บริษัทใหญ่มาสร้างบ้านให้ มีปัญหาเยอะมาก เพื่อนผมอีกคนหนึ่งได้แนะนำคุณพรชัยให้ และคุณพรชัยได้พาไปดูผลงานบริษัทสถาปนินทร์หลายที่ด้วยกัน ผมเองผมพอใจในผลงานของบริษัทสถาปนินทร์ ผมไม่ได้มองความหรูหราแต่มองการทำงานที่เรียบร้อย ดูจากผลงานบริษัทมากกว่าไม่ได้ดูที่การโฆษณา ทำให้ผมตัดสินใจสร้างบ้านกับทางบริษัทสถาปนินทร์ “ถ้าผมและครอบครัวจะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งผมจะเลือกสร้างบ้านกับบริษัทสถาปนินทร์อีก”


 • นพ.กรพรหม และ พญ.ภวรัตน์ แสงอร่าม

 • คุณสมควร แซ่เตียว และครอบครัว นักธุรกิจ

 • คุณกำปั่น คุณจุไรวรรณ พาณิชาภรณ์

 • พญ.ภาพร และ นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง

 • คุณพีรพล วิไลวงศ์เสถียร และ คุณสุวรรณี ประสารชัยมนตรี

 • คุณยุพา และคุณธีรพงษ์ จิตติรัตน์วัฒนา

 • คุณกันยา และคุณคาร์สแทน ฟิสเชอร์

 • คุณสุพัตรา คุณมาโนช วงษ์ไทยวรรณ

 • คุณธีรยุทธ เล็กวิจิตรธาดา และครอบครัว

 • คุณธนธร พันพานิชย์กุล

 • คุณสธนพร เทียนสุวรรณ

 • คุณนิตยา และคุณปรีชา อนันตพงศ์

 • คุณสิรินาท คุณวเชษฐ์ และครอบครัว

 • คุณนรินทร์ และครอบครัว

 • คุณปัทมา วัชรานนท์ และคุณไพรัช

 • คุณอำนาจ กัลป์ยาณคุณาวุฒิ

 • คุณคมสัน เพิ่มพานิช และครอบครัว

 • คุณเช็ง ยู ไช่

 • คุณวุฒิกร เสือสะอาด