พญ.ภาพร และ นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง

หมอและคุณหมอนิมิตมีงานยุ่งมาก เพราะต้องบริหารศูนย์สุขภาพทั้ง 6 สาขา จึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับงานสร้างบ้านมากมายนัก จึงคิดว่า ผู้ที่จะสร้างบ้านให้หมอจะต้องเป็นผู้ที่หมอมั่นใจว่า สามรถไว้วางใจได้ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพงานก่อสร้างและ มาตรฐานวัสดุ รวมทั้งรายลเอียดต่างๆต้องเป็นไปตามีที่ตกลงกันไว้ หมอตัดสินในเลือกคุณพรชัยและทีมงาน บ.สถาปนินทร์ จก. สร้างบ้านให้หมอและครอบครัวด้วยเหตุนี้และหมอบอกได้เลยว่า คุณพรชัยและทีมงานมีความละเอียดและพิถีพิถันในกากรสร้างบ้านให้กับหมอมาก อย่างกรณีที่พบว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ทีมงานก็รีบจัดการแก้ไขให้จนเป็นที่พอใจ จากคุณภาพงานก่อสร้างบ้านที่ได้มาตรฐานและความเอาใจใส่ของทีมงาน ทำให้หมอมั่นใจที่จะแนะนำคุณป้าของหมอที่กำลังจะปลูกสร้างบ้าน ให้มาใช้บริการสร้างบ้านกับ บริษัทสถาปนินทร์ เพิ่มอีก 2 หลัง


 • นพ.กรพรหม และ พญ.ภวรัตน์ แสงอร่าม

 • คุณสมควร แซ่เตียว และครอบครัว นักธุรกิจ

 • คุณกำปั่น คุณจุไรวรรณ พาณิชาภรณ์

 • พญ.ภาพร และ นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง

 • คุณพีรพล วิไลวงศ์เสถียร และ คุณสุวรรณี ประสารชัยมนตรี

 • คุณยุพา และคุณธีรพงษ์ จิตติรัตน์วัฒนา

 • คุณกันยา และคุณคาร์สแทน ฟิสเชอร์

 • คุณสุพัตรา คุณมาโนช วงษ์ไทยวรรณ

 • คุณธีรยุทธ เล็กวิจิตรธาดา และครอบครัว

 • คุณธนธร พันพานิชย์กุล

 • คุณสธนพร เทียนสุวรรณ

 • คุณนิตยา และคุณปรีชา อนันตพงศ์

 • คุณสิรินาท คุณวเชษฐ์ และครอบครัว

 • คุณนรินทร์ และครอบครัว

 • คุณปัทมา วัชรานนท์ และคุณไพรัช

 • คุณอำนาจ กัลป์ยาณคุณาวุฒิ

 • คุณคมสัน เพิ่มพานิช และครอบครัว

 • คุณเช็ง ยู ไช่

 • คุณวุฒิกร เสือสะอาด