คุณพีรพล วิไลวงศ์เสถียร และ คุณสุวรรณี ประสารชัยมนตรี

ผมใช้บริการออกแบบและก่อสร้าบ้าน รวมทั้งงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน กับบริษัท สถาปนินทร์ จำกัด โดยใช้การเปรียบเทียบสเปควัสดุและราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งความสามารถในการออกแบบ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทรับสร้าบ้าน นอกจากนี้ อีกหลายๆเหตุผลที่เลือกสถาปนินทร์ เพราะเห็นว่า บริษัทมีความยืดหยุ่นสูงในการตอบสนองความต้องการลูกค้า ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่งานอย่างใกล้ชิดและมองเห็นความต้งในในการทำงานให้มีคุณภาพงานที่ดี และมีระบบการควบคุมคุณภาพงาน ซึ่งก็ไม่ผิดหวังที่เลือกสถาปนินทร์ บ้านสร้างเสร็จด้วยคุณภาพที่น่าพอใน สวยถูกใน ได้ประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนลงตัวและอยู่สบายมาก โดยเฉพาะห้องรับแขก นั่งเล่น และรับประทานอาหารที่ล้อมสระว่ายน้ำนี่ถือเป็นมุมโปรดของสมาชิกทุกคนในบ้าน หลังจากเข้าอยู่อาศัยแล้ว เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับบ้าน บริษัท สถาปนินทร์ จำกัดก็ส่งทีมช่างเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาให้เป็นอย่างดี ถือเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่อยากให้ บริษัท สถาปนินทร์ รักษาไว้ ขออวยพรให้คุณพรชัย และบริษัทสถาปนินทร์จำกัด ประสบความรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิจการงานและการเงินยิ่งๆขึ้นไป


 • นพ.กรพรหม และ พญ.ภวรัตน์ แสงอร่าม

 • คุณสมควร แซ่เตียว และครอบครัว นักธุรกิจ

 • คุณกำปั่น คุณจุไรวรรณ พาณิชาภรณ์

 • พญ.ภาพร และ นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง

 • คุณพีรพล วิไลวงศ์เสถียร และ คุณสุวรรณี ประสารชัยมนตรี

 • คุณยุพา และคุณธีรพงษ์ จิตติรัตน์วัฒนา

 • คุณกันยา และคุณคาร์สแทน ฟิสเชอร์

 • คุณสุพัตรา คุณมาโนช วงษ์ไทยวรรณ

 • คุณธีรยุทธ เล็กวิจิตรธาดา และครอบครัว

 • คุณธนธร พันพานิชย์กุล

 • คุณสธนพร เทียนสุวรรณ

 • คุณนิตยา และคุณปรีชา อนันตพงศ์

 • คุณสิรินาท คุณวเชษฐ์ และครอบครัว

 • คุณนรินทร์ และครอบครัว

 • คุณปัทมา วัชรานนท์ และคุณไพรัช

 • คุณอำนาจ กัลป์ยาณคุณาวุฒิ

 • คุณคมสัน เพิ่มพานิช และครอบครัว

 • คุณเช็ง ยู ไช่

 • คุณวุฒิกร เสือสะอาด