คุณธนธร พันพานิชย์กุล

คุณพรชัย เป็น MD ที่ลงภาคพื้นดิน ดูแลงานใกล้ชิดครับ ผมรุ้สึกไว้วางใจบริษัทในเรื่องนี้มาก การสร้างบ้านกับสถาปนินทร์ ทำให้รู้สึกไว้วางใจในสิงที่คุ้มค่าในหลายๆ เรื่อง เมื่อบ้านเสร็จผมบอกได้เลยว่า ด้วยคุณภาพและราคานี้ เราสร้างกับที่อื่นไม่ได้แน่นอน อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเลือกสถาปนินทร์ คือความยืดหยุ่นของบริษัทที่เราหาจากบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้ ภูมิใจมากครับ ที่บ้านหลังนี้ออกมาเป็น Ecological Friendly ด้วยทิศทางลม ด้วยวัสดุที่เลือกใช้ เทคนิคต่างๆ ที่สถาปนินทร์ได้ให้คำแนะนำกับผม ทำให้ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เย็น และประหยัด พลังงานจริงๆ


 • นพ.กรพรหม และ พญ.ภวรัตน์ แสงอร่าม

 • คุณสมควร แซ่เตียว และครอบครัว นักธุรกิจ

 • คุณกำปั่น คุณจุไรวรรณ พาณิชาภรณ์

 • พญ.ภาพร และ นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง

 • คุณพีรพล วิไลวงศ์เสถียร และ คุณสุวรรณี ประสารชัยมนตรี

 • คุณยุพา และคุณธีรพงษ์ จิตติรัตน์วัฒนา

 • คุณกันยา และคุณคาร์สแทน ฟิสเชอร์

 • คุณสุพัตรา คุณมาโนช วงษ์ไทยวรรณ

 • คุณธีรยุทธ เล็กวิจิตรธาดา และครอบครัว

 • คุณธนธร พันพานิชย์กุล

 • คุณสธนพร เทียนสุวรรณ

 • คุณนิตยา และคุณปรีชา อนันตพงศ์

 • คุณสิรินาท คุณวเชษฐ์ และครอบครัว

 • คุณนรินทร์ และครอบครัว

 • คุณปัทมา วัชรานนท์ และคุณไพรัช

 • คุณอำนาจ กัลป์ยาณคุณาวุฒิ

 • คุณคมสัน เพิ่มพานิช และครอบครัว

 • คุณเช็ง ยู ไช่

 • คุณวุฒิกร เสือสะอาด